Projektowanie stron WWW, Toruń Strona startowa    Projektowanie stron WWW, Toruń Dodaj do ulubionych     Projektowanie stron WWW, Toruń DRUKUJ

Trochę o mnie

 
Projektowanie stron internetowych                 Praca zawodowa                 Praca naukowa

 

 

     W latach 1993-1998 ukończyłem studia magisterskie w dziedzinie astronomii zaczynając na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu a następnie przenosząc się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie w 1998 roku otrzymałem tytuł magistra astronomii.

     W 1998 roku zostałem zatrudniony w Centrum Astronomii im Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie głównie odpowiedzialny byłem za tworzenie oprogramowania na bazie klient-serwer, oprogramowania automatyzującego pracę 32-m Radioteleskopu w Piwnicach, administrowanie systemami komputerowymi.

     W latach 1996 - 1998 opracowałem oprogramowanie do przeprowadzania zautomatyzowanych obserwacji spektralnych przy uzyciu 32-m Radioteleskopu oraz urządzeń wspomagających. Jednocześnie na potrzeby obserwacji wdrożyłem w życie ulepszone wersje oprogramowania używanego w procesie obróbki danych.

     Do końca 2005 roku napisałem oprogramowanie do automatycznego trybu przeprowadzania różnego rodzaju obserwacji przy uzyciu 32-m Radioteleskopu w tym wcześniej wymienionych obserwacji spektralnych, obserwacji pulsarów przy użyciu PSPMII (maszyny pulsarowej), obserwacji telemetrycznych, obserwacji polarymetrycznych oraz innych projektów realizowanych w Centrum Astronomii.

     Do końca 2008 roku rozwijałem stworzone wcześniej oprogramowanie wdrażając nowe programy graficzne mające na celu kontrolę stanów technicznych urządzeń oraz samego radioteleskopu, oprogramowań graficznych pozwalających użytkownikom (operatorom) na nieskomplikowaną i łatwą obsługę prowadzonych obserwacji.

     Na potrzeby automatyzacji wykonywanych zadań przez ludzi, urządzenia oraz radioteleskop stworzyłem system tzw. demonów pracujących w trybie klient-serwer zapewniających pozostałemu oprogramowaniu możliwość nieprzerwanej pracy w trybie real-time.

     W latach 1999 - 2008 byłem odpowiedzialny za przygotowania, modyfikowanie oprogramowania, przeprowadzanie oraz nadzór nad obserwacjami międzynarodowymi w technice VLBI (Very Long Baseline Interferometry) z udziałem wielu radioteleskopów na świecie, które to obserwacje prowadzone były w czasie rzeczywistym a od 2004 w próbach jednoczesnego przesyłania sygnałów sieciami światłowodowymi do centralnego korelatora w Holandii.

     Poza pracą przewidziana w obowiązkach, zajmowałem się też czynnie nauką współpracując z wieloma znanymi w dziedzinie astronomii osobami, między innymi Prof. dr hab. M. Szymczakiem, Prof. dr hab. J. Kijakiem, Prof. dr hab. A. Wolszczanem, Prof. der hab. J. Gilem oraz wieloma osobami z zagranicy. Współpraca ta zaowocowała powstaniem 9 prac naukowych oraz popularno-naukowych z moim udziałem. Ponadto w 2005 roku otrzymałem zespołową Nagrodę Naukową im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii.

     Lata 1999 - 2008: Członek EVN Technical and Operations Group (TOG) przy VLBI. 2001 - 2008: Członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA), 1998 - 1999: oprogramowanie systemu eksperckiego MMPI-WISKAD (maszynowa analiza danych psychometrycznych) 2001 - współpraca przy tworzeniu Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej, W 2004 roku zostałem wpisany do Hubners Who is Who (Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków) Wydanie IV uzupełnione, 2005. W 2007 roku Centrum Astronomii brało udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w projekcie Radiowe Serduszko do Nieba. Wraz z panem mgr Eugeniuszem Pazderskim zajmowaliśmy się przygotowywaniami do tego wydarzenia. Do moich zadań należało oprogramowanie systemu transmisji sygnału radiowego tworzącego za pomocą krótkich sygnałów zero-jedynkowych obraz przedstawiający ówczesne logo orkiestry - dziewczynkę i chłopca trzymających się za ręce wewnatrz serduszka.

     W roku 2008 opuściłem Centrum Astronomii w Piwnicach i zająłem się między innymi projektowaniem stron internetowych.

     W latach 2006 - 2010 byłem włascicielem firmy komputerowej WawoNet zajmując się projektowanie stron internetowych

     Kwiecień 2010 - kwiecień 2011 - założyłem Spółkę z o.o. "Twoja Ciąża" obejmującą swoją działalnością portale internetowe przeznaczone dla kobiet w ciąży oraz kobiet z niemowlętami i dziećmi do lat 3

     Styczeń 2011 - styczeń 2012 - pracowałem w firmie komputerowej Concept Intermedia na stanowisku web developer oraz pomoc techniczna.

     09.02.2011 - 10.02.2011 ukończenie szkolenia "Sytuajce trudne w sprzedazy i obsłudze klienta - skargi, reklamacje, klient-dłużnik" w ramach projektu: Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw.

     Od 9 stycznia 2012 pracuję w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Informatyki na stanowisku Inspektor ds wdrożeń informatycznych.

     6 kwiecień 2012 - Ukończenie Służby Przygotowawczej zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych z dnia 21.11.2008r. Zakończone egzaminem z pozytywnym wynikiem.

    

     20.06.2012 - 22.06.2012 ukończenie szkolenia "Zarządzanie projektami" w ramach projektu Człowiek - najlepsza inwestycja UE EFS

     27.06.2012 - 29.06.2012 ukończenie szkolenia "Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z Uni Europejskiej" w ramach projektu Człowiek - najlepsza inwestycja UE EFS

     19.09.2012 ukończenie szkolenia z zakresu "Kodeks Postępowania Administracyjnego" zorganizowane w Toruniu przez Europejską Grupę Konsultingową w ramach projektu Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich UMT.

     P.S. Doświadczenie dot. projektowania stron internetowych można przeczytać w części Projektowanie stron internetowych

     Istotne umiejętności: Język programowania C/C++, Fortran77, programowanie dla sieci w architekturze klient-serwer, umiejętność administracji systemami unixowymi, biegła obsługa systemów unixowych i windowsowych jak i internetu, HTML/XHTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL.